سرور مجازی موقعیت (آلمان - فرانسه)

7 روز ضمانت بازگشت وجه

پایه

CPU Intel Multi Core
RAM 2 GB Guaranteed
HARD 128 GB SAS Raid
Arbor Anti DDOS
Cisco Firewall
Port 1Gb

متوسط

CPU Intel Multi Core
RAM 3 GB Guaranteed
HARD 128 GB SAS Raid
Arbor Anti DDOS
Cisco Firewall
Port 1Gb

حرفه ای

CPU Intel Multi Core
RAM 4 GB Guaranteed
HARD 128 GB SAS Raid
Arbor Anti DDOS
Cisco Firewall
Port 1Gb

برنزی (چهار هسته ای)

CPU Intel Multi Core
RAM 6 GB Guaranteed
HARD 128 GB SAS Raid
Arbor Anti DDOS
Cisco Firewall
Port 1Gb

نقره ای (چهار هسته ای)

CPU Intel Multi Core
RAM 8 GB Guaranteed
HARD 128 GB SAS Raid
Arbor Anti DDOS
Cisco Firewall
Port 1Gb

طلایی(چهار هسته ای)

CPU Intel Multi Core
RAM 10 GB Guaranteed
HARD 128 GB SAS Raid
Arbor Anti DDOS
Cisco Firewall
Port 1Gb