با قابلیت به روز رسانی مادام العمر در پنل وردپرس شما

ضمانت بازگشت وجه درصورت عدم به روز رسانی

افزونه گراویتی فرم

افزونه گراویتی فرم کاملا فارسی
آپدیت یکساله بصورت مستقیم
به همراه تمامی افزونه های جانبی

افزونه Duplicate Pro

افزونه بک آپ گیری قدرتمند
آپدیت یکساله بصورت مستقیم
سایت مبدا

افزونه Ultra WordPress Admin
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Ultimate Post Layout Builder
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه wpDataTables - Tables and Charts Manager for WordPress
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Smart One Page Navigation
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Instagram Feed - WordPress Instagram Gallery
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Templatera
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Unlimited Addons for WPBakery Page Builder (Visual Composer)
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه WAT

افزونه بک آپ گیری قدرتمند
آپدیت یکساله بصورت مستقیم
سایت مبدا

افزونه Advanced Social Widget - MailChimp Edition
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Taqyeem
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Isometric Image Tiles Shortcode for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) - CodeCanyon Item for Sale Isometric Image Tiles Shortcode for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer)
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Mega Main Menu
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه PW Grid/List Post Layout For Visual Composer
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Taqyeem - Buttons Addon
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Advanced Social Widget
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Ultimate Addons for WPBakery Page Builder
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Visual Composer Background Sliders
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه PW Pro Newsticker & Marquee Layout for visual composer
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Massive Addons for WPBakery Page Builder
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه CSS3 Responsive Web Pricing Tables Grids
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Convert Plus
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Easy Social Share Buttons for WordPress
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Wordpress Automatic Plugin
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Indeed Ultimate Membership Pro
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Taqyeem Predefined Criteria
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه WP Cloud Plugin Use-your-Drive (Google Drive)
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Follow My Blog Post
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Reviewer
 • مادام العمر آپدیت
 • یکبار برای همیشه فعالسازی
 • از سمت سرور انواتو به روز رسانی
افزونه Epic News Elements

آپدیت مادام العمر
فعالسازی در پنل وردپرس شما
به روز رسانی از سرور مبدا

افزونه Fivo Docs

آپدیت مادام العمر
فعالسازی در پنل وردپرس شما
به روز رسانی از سرور مبدا

افزونه Ultimate Author Box

آپدیت مادام العمر
فعالسازی در پنل وردپرس شما
به روز رسانی از سرور مبدا

افزونه Elfsight Facebook Feed CC

آپدیت مادام العمر
فعالسازی در پنل وردپرس شما
به روز رسانی از سرور مبدا

افزونه WooCommerce Notification Premium

آپدیت مادام العمر
فعالسازی در پنل وردپرس شما
به روز رسانی از سرور مبدا

افزونه Visual Composser

صفحه ساز پیشرفته وردپرس
آپدیت مادام العمر

فعالسازی Mymail )Mailer lite)

افزونه مای میل کاملا فارسی
آپدیت مادام العمر بصورت مستقیم

افزونه wp rocket pro

افزونه گراویتی فرم کاملا فارسی
آپدیت یکساله بصورت مستقیم
به همراه تمامی افزونه های جانبی